Prawa i obowiązki pracownika tymczasowego

Pracownik tymczasowy często nie zna swoich praw i obowiązków. Może to wynikać na przykład z niezrozumienia przepisów. Tymczasem są kwestie, których należy mieć świadomość. Chodzi tu szczególnie o urlopy i warunki zatrudnienia.

Pracownika tymczasowego zatrudnia agencja pracy tymczasowej, która następnie wypożycza go pracodawcy użytkownikowi. Pracowników tymczasowych zatrudnia się na umowę o pracę na czas określony lub na czas wykonywania konkretnej pracy. Zasady pracy pracowników tymczasowych zostały uregulowane ustawą z 2003 roku o pracownikach tymczasowych. Ściśle określają oni, co przysługuje pracownikom i do czego się zobowiązują, podpisując umowę.

Prawa pracownika tymczasowego
Pracownik tymczasowy powinien być w firmie traktowany na równi z pracownikami etatowymi. Tak więc nie powinno dochodzić do żadnej dyskryminacji wynikającej z różnych form zatrudnienia poszczególnych pracowników. Pracownik tymczasowy może korzystać z urządzeń socjalnych na takich samych prawach jak pracownicy zatrudnieni bezpośrednio u pracodawcy. Jeżeli zasady równego traktowania zostałyby naruszone, to pracownik tymczasowy ma prawo do ubiegania się o odszkodowanie z tego tytułu.

Równe prawa dotyczą zarówno kwestii odprowadzania składek do ZUS i przysługujących urlopów (wypoczynkowego i wychowawczego). Art. 17 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych przewiduje 2 dni urlopu wypoczynkowego na miesiąc pracy u jednego pracodawcy. Maksymalnie w całym roku są to 24 dni urlopu, a staż pracy i wymiar etatu nie mają wpływu na długość urlopu.

Pracownik tymczasowy ma też prawo uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez firmę. Prawo to przysługuje, jeżeli dany pracownik jest zatrudniony u jednego pracodawcy na okres dłuższy niż 6 tygodni.

Dodatkowo pracownik tymczasowy, który przepracował u jednego pracodawcy półtora roku, ma prawo do ubiegania się o zatrudnienie na umowę o pracę. Wyjątkiem jest tutaj sytuacja, w której pracownik zostaje skierowany do danej firmy na zastępstwo. Wtedy łączy czas zatrudnienia w takiej firmie może wynosić do 3 lat.

Obowiązki pracownika tymczasowego
Pracownik tymczasowy winien przejść szkolenie BHP w zakresie obowiązków, jakie będzie wykonywał. Ponadto ma obowiązek stawiać się w pracy w wyznaczonym terminie i godzinę, a każdą nieobecność odpowiednio uzasadniać. Jeżeli nie będzie ona usprawiedliwiona, to pracodawca ma obowiązek złościć to do agencji pracy tymczasowej, a ta może ukarać pracownika.

Pracownik tymczasowy ma obowiązek przestrzegać:
- Ustalonego w firmie trybu pracy,
- Poleceń służbowych,
- Regulaminu pracy i zasad BHP,
- Dochowania tajemnicy służbowej,
- Zasad współżycia społecznego w miejscu pracy,
- Zasad ochrony mienia i interesów pracodawcy.

Jeżeli pracownik wyrządzi szkody w miejscu pracy, to odpowiedzialność za nie ponosi agencja, która takiego pracownika zatrudnia. Jednakże agencja ta ma też prawo dochodzić od pracownika zwrotu kosztów poniesionych na odszkodowanie dla pracodawcy. Dlatego też pracownicy tymczasowi powinni mieć świadomość swojej odpowiedzialności za wyrządzone szkody.


Masz do nas jakieś pytania? Chcesz nawiązać współpracę lub po prostu dowiedzieć się w jaki sposób możemy wesprzeć Twój biznes? Jesteś zainteresowanym ofertą pracy, na którą prowadzimy obecnie rekrutację? Zachęcamy do kontaktu.

Agencja Pracy Tymczasowej
HR WORK POLSKA Sp. z o.o
40-123 Katowice
ul. Czerwińskiego 6
NIP: 949-219-66-33

email: hrwork@hrwork.pl
Tel. /fax. 32 782 61 57


Jeśli chcesz otrzymywać aktualne wiadomości i raporty z rynku pracy, przydatne porady ekspertów oraz wybrane oferty pracy, zapisz się do naszego newslettera, a dowiesz się o tym jako pierwszy.HRWork © 2016 - 2021 • All Rights Reserved